تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - درس نهم عربی 1
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

درس نهم عربی 1

7 دی 89

نوع مطلب :عربی اول دبیرستان، 

درس نهم
حُسْنُ العاقبة :‌عاقبت به خیری

كلمه ها و تركیب های تازه :
الْال : خاندان
شهد : شهادت داد
اَبْعَدْ : دید
صدّق :‌تصدیق كرد
الاخوان‌: برادر، دوست
عادَ ، یَعودُ : بازگشت
ارْتَعد : ارزید
غَرُبَ : شیرین شد
استوی : مساوی شد
العطشی تشنه، جمع عطشان
الاسقاط : انداختن
علیْنا : علیه ما
الاشْجَعْ : شجاع تر
الْفتی : جوانمرد
الْقی :‌انداخت
المبین : واضح
ایّ : بلی
الحشیشة : علف خشك
بایع : بیعت كرد
أتی : آمد
الْبّر : نیكی
الطاغیة : ستمگر
ثمّ : انجام شد
النعیم : بهشت
الجرّة : كوزه
وزّعَ : تقسیم كرد
الرّووس : جمع رأس ، سر
الفرجْ : گشایش
الرّخاءِ : آسایش
كبّر : تكبیر گفت
السّبط : نوه دختری
نحْو : به طرف
سلَّمَ : تسلیم شد
المظالِم : ستگری ، جمع مظلمة  قواعد درس نهم

جمله دو نوع است : جمله اسمیه ، جمله فعلیه
جمله فعلیه : جمله ای است كه غالباً با فعل شروع می شود جمله فعلیه دو ركن دارد.
الف : فعل
ب: فاعل
فعل : به انجام دادن كاری یا داشتن حالتی در زمان معین دلالت می كند فاعل همان انجام دهنده كار (فعل) است.
فاعل : در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید و اگر قبل از فعلی بیاید دیگر فاعل نامیده نمی شود و نام دیگری دارد كه فاعل همیشه رفع می گیرد و به عبارت دیگر فاعل همیشه دو نوع است و علامت رفع غالباً ( -ٌ یا –ُ ) است.
فعل از جهت ( مذكر و مؤنث) با فاعل خود مطابقت می كند.
فعل از جهت (مذكر و مؤنث) با فاعل خود مطابقت می كند.
هر گاه فعل در آغاز جمله بیایدف به آن جمله ی فعلیه می گوئیم.
در صیغه های غایب هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید، فعل به صورت مفرد می آید.
هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده باشد، فعل همراه ضمیری می آید كه همان ضمیر فاعل است
در صیغه های مخاطب و متكلم همانند همه زبانها – فاعل به صورت ضمیر می آید.
مانند : اكتُبُ (انا) – تَكْتبون َ ( و) تكتبین (ی )
به فعل هایی كه معنای آنها با فاعل كامل می شود، لازم می گوئیم.
به فعل هایی كه علاوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز داشته باشد متعدی می گوییم.
مفعول از دو راه تشخیص می دهیم؟
1. تشخیص از راه معنا
2. تشخیص از راه علامت
قدم نخست برای تشخیص مفعول به همچون سایر نقش ما ، مهم معنای عبارت است. در زبان عربی مفعول به نیز دارای علامتی است كه به وسیله آن می توان مطمئن شد كه تشخیص ما صحیح بوده و كلمه مورد نظر مفعول به است.
علامت اختصاصی مفعول به معمولاً فتحه ( -َ -ً ) است یعنی مفعول به پیوسته منصوب می باشد.مفعول به معمولاً بعد از فاعل می آید.
ضمیر منفصل منصوب ( ایّاك و ...) ونیز ضمایز متصل به هر سه قسم كلمه‌، با فعل بیایندف غالباً مفعول به هستند
   جار و مجرور :

به حروفی از قبیل مِنْ (از) فی (در) الی (به سوی) لی(برای ) علی (بر روی) بِ (با) كَ (مانند) عن (از) حروف جر ، به اسم پس از آنها مجرور و به هر دو جار و مجرور می گوئیم.
حروف جز تنها قبل از اسم می آیند.
   تمرینات درس نهم
1. عین الصحیح از النحطا فی العبارات التالیة : صحیح و غلط در عبارت های زیر معین كن:

1. قصد الامام (ع) بحركته . اصلاح امّةٍ رسول الله (ص)
امام (ع) با حركتش اصلاح امت پیامبر خدا را قصد كرد
صحیح

2. انّ الساقد قبل توبة «حرّ»
همانا خدا توبه حر را پذیرفت .
صحیح

3 . وصلت قافله الامام (ع) الی الكوفة
كارون امام علی (ع) به كوفه رسید
غلط

4 . ما ارسل اهل الكوفة الرسائل لدعوة الامام (ع)
اهل كوفی برای دعوت امام (ع) نامه ها نفرستادند
غلط
   2 – اكمل الفراغ بالصیغة المناسبة .
جاهای خالی را با صیغه مناسب پركن

1. یَرفَعُ الْعملُ الصّالحُ درجة الانسانِ . (یَرْفَعُ – تَرفَعُ – یَرفعانِ)
2. العملُ الصالحُ یَرْفَعُ درجة الانسانِ (یَرْفَعْ – تَرْفَعُ – یرفعان)
3. العلمُ و الایمانُ یُقرّبانِ الانسانَ الی الله . ( تُقرّبانِ ، یُقربانِ ، یُقّرِبُ)
4. یُقرّبُ العلمُ و الایمانُ الانسانَ الی الله .( یُقرّبان ، تُقرَبُ ، یُقرّبُ )
5. المؤمنون یُصدقونُ و لا یكذبون‌ابداً . (یُصْدقون َ ، یَصْدُقُ، یصدقانِ)
6. یصدق المؤمنون َ و لا یكذبون ابداً . (یصدقُ - یصدقونَ – یصدقانِ)
7.الاُمهاتُ یتعبنَ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد ِ ( تُتْعبنَ ، تُیعبْنَ ، تَُتْعبُ)
8 – تُتْعِبُ الأمهاتُ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد (تُتْبّعنَ ، یُتْعِبْنَ ، تُتْعِبُ)
   3 – املا الجرون من كلمات العبارات التالیة .
جدول را از كلمه ها و عبارت های زیر پر كن
1. یبشرُ الله المؤمنَ برحمته . خدا مؤمن را به رحمتش مژده می دهد

2. یا موسی .... أخْرجْ قولكَ من الظّلمات الی النّور . ای موسی قوم خودت را از تاریكی ها به سوی نور درآور

3. و ذكُروا نعمة الله علیكم ......
و نعمت خدا را بر خودتان یاد آورید

4. الْحسنةُ تذهبُ السّمیة . نیكی بدی را می برد

انواع فاعل :
اسم ظاهر --> الله
ضمیر بارز --> و
ضمیر مستتر --> انت ، هی

مفعول به جار و مجرور :
مفعول به --> المؤمن ، قومُ ، نعمة َ، السّیئةُ
جار و مجرور--> رحمة ، من الظّلمات ، الی النّور ، علیكم
   4 – ترجمه های زیر را به عربی برگردان :

1. علم ، انسان را به خداوند نزدیك می كند.
الْعلمُ یُقرّبُ الانسانَ الی الله

2. وقت نماز رسیده است، الان می رویم و نماز می خوانیم .
قَدْ خانَ وقتُ الصّلاة ، نذهَبُ الْآنَ و نُصلّی .

3. آن ها نور حق را ندیدند و از حقیقت دور شدند
اولئك ما ابعدوا نور الحقّ و ابْتعدوا عن الحقیقة
   پرتوهای قرآنی‌:
الف – در كدام آیه از مشتقات «غفر» بكار نرفته است؟

1. و استغفرالله انّ الله كان غفوراً رحیما .
و از خدا آمرزش بخواه كه او آمرزنده و مهربان است

2. و ما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملون
و خدا از آنچه می كنید غافل نیست

3. و انأ ادْعوكم الی الغدیر الغفار
و من شما را به خدای توانای بی همتا و آمرزنده دعوت می كنم
   ب: پیام آیه شریفه ی «اتأمرونَ النّاسَ‌ بالبّر و تنسونَ انْفُسَكُمْ » كدام است؟

باید امر به معروف كرد
انسان باید به علم خود عمل كند
لزوم نهی از منكر را نباید فراموش كرد
انسان باید خود نیكوكار باشد سپس دیگران را به كار نیك سفارش كند
  سوال های كنكوری درس نهم

1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) یا حسین بایعٌ انتَ اوْ تُسلّمُ : ای حسین بیعت كن یا تسلیم شوی
ب) هذه الكوفة تبْدو منْ بعید . این كوفه اصلاً دور نیست
ج) اَضد انتُمْ بعثتُم لی رسائل : پس آیا شما نامها به من نفرستادید
د) لقد رأیتَ مُدُن َ العالم . شهرهای جهان را دیده ای

2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) وزّغَ : تقسیم كرد
ب) علینا : به نفع ما
ج) النّهج : راه
د) النّعیم :‌بهشت

3 – ترجمه ی كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) عَذَبَ : شیرین شد
ب) خَذَلَ : خوار كرد
ج) ای :‌آری
د) الطّاغیة :‌آزاده

3-فاعل چه اعرابی دارد؟
الف) نصب
ب) جر
ج) رفع
د) جزم

4 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) فاعل همیشه اسم ظاهر است
ب) فاعل همیشه بعد از فعل می اید
ج) فاعل همیشه مرفوع است
د) هر فعلی فاعلی دارد

6 – مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) در صیغه های مخاطب و متكلم فاعل به صورت ضمیر می آید
ب) هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید فعل به صورت مفرد می آید
ج) صمیر مستتر با چشم دیده نمی شود و بر زبان هم جاری نمی شود
د) فعل همیشه و از هر جهت تابع فاعل خود است

7 – هر جمله (سافر تشخصًٌ الی بلادٍ كثیرة ) نوع فاعل كدام است؟
الف)‌ضمیر بارز
ب) ضمیر مستتر
ج) اسم ظاهر
د) این جمله فاعل ندارد

8 – در جمله (شاهَدَ الرّجُلُِ انواعاً مختلفة من الحیاة )مفعول به كدام است؟
الف) انواعاً
ب) الرّجُلُ
ج) من الحیاة
د) مختلفة

9 – در جمله (الحسنة تُذْهِبُ السیّئة ) فاعل كدام است؟
الف) تُذهبُ
ب) الحسنة ُ
ج) السّیئة
د) ضمیرمستتر هی

10 – كدام گزینه (الطّلابُ.... فی الامتحان ) را كامل می كند؟
الف) نجحَ
ب) نجحوا
ج) نجَحَتْ
د) نَجَحْنَ

11 – كدام گزینه جمله (لأمهاتُ ....مِنْ اجلنا) را كامل می كند؟
الف) تَعَبْنَ
ب) تَعَبَتْ
ج) تعبْن
َ د) تَعِبَ

12 – در جمله (مسألة ُ اَحدٌ اصدقانه) مفعول به كدام است؟
الف) أمد
ب) اصدقانة
ج) سألَ
د) ضمیر«هُ»

13 - در جمله (اُذكروا نعمة الله علیكم) فاعل كدام است؟
الف) نعمةَ
ب) الله ِ
ج) ضمیر بارز «و»
د) ضمیر مستتر «انتم»
 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو