تبلیغات
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان» - مجموعه دوم سوالات دفاعی سوم راهنمایی
«نمونه سوال راهنمایی و دبیرستان»

مجموعه دوم سوالات دفاعی سوم راهنمایی

7 دی 89

نوع مطلب :دفاعی سوم راهنمایی، 

1-علت عكس العمل در برابر خطرات را بنویسید.
2-دفاع را تعریف كنید.
3-آمار  تلفات  انسانی در جنگهای گوناگون به چه عواملی وابسته است؟
4-در صورت حمله ی دشمن به هر كشور ، نیروهای ............مسئولیت رسمی دفاع را بر عهده دارند.
5-سیر تحول و پیشرفت سلاح را بنویسید.
6-بسیجی كیست ؟
7-بسیج چیست؟
8-در صورت نبود توان مقابله نیروهای مسلح در وقابل نیروهای مهاجم ، كدام نیروها به آنها كمك می كنند؟
9-حركت جمعی و خود جوش مردمی چه نام دارد؟
10--نهادهای رسمی و مردمی را كه در زمان شروع  جنگ،  فعالانه با دشمن مقابله می كرده اند كدامند؟
11-در آغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه برای مقابله با دشمن سازماندهی شدند؟
12-گروه مهاجمان به شهر آمل چه كسانی بودند؟
13-چرا مهاجمان شهر آمل را برای حمله انتخاب كرده بودند؟
14-آیا ممكنه در درك امنیت و نا امنی دچار اشتباه شویم ؟ چرا؟
15-برای نا امنی كه در خانواده،جامعه ، منطقه جغرافیایی و یا سطح بین المللی حادث می شود مثال بزنید.
16-ابعاد مختلف ( كلی) نا امنی را نام ببرید.
17-مقررات كلی را كه در یك پادگان وجود دارد بیان كنید.
18-آداب اولیه نظامی را كه در یك پادگان اجرا می شود نام ببرید
19-رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی در یك پادگان چه نتایجی بهمراه دارد؟
20-در اجرای حركات صف جمع چه عواملی دخالت دارند نام ببرید؟
21-عوارض طبیعی را همراه با ذكر دو مثال شرح دهید.
22-عوارض غیر طبیعی را همراه با ذكر دو مثال شرح دهید.
23- برای سلاح خودكار چند مثال بزنید.
24- اگر خواسته شود سلاح پیشرفته تری طراحی گردد چه ویژگی  باید برای آن در نظر گرفته شود؟
25- چرا در جنگها به جای سلاح جنگی از شیمیایی استفاده می شود ؟
26-خسارت كدامیك از حالتهای سلاح شیمیایی (جامد ،مایع،گاز) بیشتر است ؟ چرا؟
27- راههای نفوذ سلاح شیمیایی به بدن را نام ببرید.
28-كدام حس سلاح شیمیایی از نوع گاز را شناسایی می كند؟
29-افراد ، چه اقدامات عمومی اولیه را هنگام روبرو شدن با حملات شیمیایی برای حفظ جان خود انجام می دهند؟
30- تجهیزات و وسائل شیمیایی را كه مانع نفوذ مواد شیمیایی به بدن می شوند نام ببرید.
31- پدافند غیر عامل یعنی چه ؟
32- پایگاهای مردمی را كه برای حمایت از رزمندگان در شهرها و روستاها و در زمان جنگ فعالیت داشتند نام ببرید.
33-خطر لرزه ای روی نقشه ایران با كدام رنگها نشان داده شده و هر رنگ معرف چه خطری است؟
34-چند زلزله بزرگ ایران را كه قبلا روی داده نام ببرید.
35- ده شهر كشورمان را كه روی منطقه ای با رنگهای قرمز پررنگ و قرمز قرار گرفته اند ، كدامند؟
36-معنی ایمنی را بنویسید.
37- شورای ایمنی در برابر زلزله متشكل از 4 گروه است آنها را نام ببرید.
38-وظایف گروه  تجسس را بنویسید.
39-وظایف گروه  نجات و امداد را بنویسید.
40-وظایف گروه  آتش نشان را بنویسید.
41-وظایف گروه  انتظامات و امنیت را بنویسید.
42- هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشكلاتی وجود دارد؟
43-بعد از وقوع زلزله وجود كدام وسائل تا رسیدن نیروهای امدادی ضروری است؟
44-هنگام وقوع زلزله مكان امن به چه جایی گفته می شود؟
45-هنگام وقوع زلزله مكان غیر امن به چه جایی گفته می شود؟
46- هنگام وقوع زلزله مكان غیر امن   در  خیابان   كجاست؟
47-هنگام وقوع زلزله مكان   امن دركتابخانه كجاست؟
48- هنگام وقوع زلزله مكان    غیر امن در آزمایشگاه كجاست؟
49-كارهایی كه برای پیشگیری از وقوع سیل و كاهش زیانهای آن باید انجام داد كدامند؟
50-چه اقداماتی را باید قبل از  وقوع  سیل  باید انجام داد؟  
51- چه اقداماتی را باید حین وقوع  سیل   باید انجام داد؟       
52-چه اقداماتی را باید  بعد از وقوع  سیل باید انجام داد؟       
53- چه اقداماتی را باید  قبل از وقوع  طوفان باید انجام داد؟       
54-چه اقداماتی را باید بعد از وقوع طوفان  باید انجام داد؟       
55-چه اقداماتی را باید  حین  وقوع  طوفان باید انجام داد؟       
56-  فهرستی از آسیبهای جسمی ناشی از حوادث را نام ببرید.
57-سازمان یا سازمانهایی را كه در زمان بروز حادثه وظیفه ی امداد رسانی دارند ، كدامند؟
58-چرا در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور و راه پله خطرناك است؟
59-وقتی طبقه پایین آتش می گیرد  روشن كردن كولر  در طبقات بالا چه فایده ای دارد؟
60-وقتی طبقه پایین آتش می گیردباز گذاشتن در پشت بام چه فایده ای دارد؟
61- وقتی طبقه پایین آتش می گیرد باز كردن پرده ها از كنار پنجره ها در طبقات بالا چه فایده ای دارد؟
62- برای مقابله با آتش سوزی چه كمبودها و اشكالاتی وجود دارد؟
63-راههای انتقال حرارت را نام ببرید.
64-چرا نباید روی ظرف حاوی نفت شعله ور ، آب ریخت (برای خاموش كردن آن).؟
65-برای خارج شدن از محل آتش سوزی با دود فراوان چگونه   باید عمل كرد؟
66-هنگام استفاده از كف آتش نشانی اثر گذاری این ماده بر كدام ضلع مثلث آتش است توضیح دهید.
67-نوع آتش سوزی را در موارد زیر مشخص  كنید. فرش و الكل و تلویزیون و كامپیوتر و گازوئیل و الكل و سدیم و گاز شهری و مقوا و مبلمان .
68- در فلزات قابل اشتعال چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش كردن آتش چیست ؟ 
69-در سیالات قابل اشتعال(مایعات) چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش كردن آتش چیست ؟  
70-در در سیالات قابل اشتعال(گازها) چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش كردن آتش چیست ؟  
71-در ادوات برقی چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش كردن آتش چیست ؟  

72-در مواد خشك چگونه آتش خاموش  گردیده و  بهترین وسیله ی خاموش كردن آتش چیست ؟  
73-مثلث آتش كدامند؟

74-فرض كنید بر اثر بی توجهی به نكات ایمنی در خانه ای آتش سوزی رخ داده آثار زیانبار چنین حادثه ای را نام ببرید
.
75-به نظر شما رعایت نكردن نكات ایمنی در بروز حوادث چه نقشی دارد؟

76-افرادیكه در صحنه حادثه حضور دارند از نظر چگونگی ارتباط با حادثه دسته بندی كنید
.
77-علائم و نشانه های زنبور گزیدگی  را نام ببرید
.
78-علائم و نشانه های عقرب زدگی  را نام ببرید
.
79-علائم و نشانه های مار گزیدگی سمی  را نام ببرید
.
80-علائم و نشانه های مار گزیدگی غیر سمی  را نام ببرید
.
81-علائم و نشانه های  گرمازدگی را نام ببرید
.
82-علائم و نشانه های برق گرفتگی  را نام ببرید
.
83-علائم و نشانه های سرمازدگی  را نام ببرید
.
84-علائم و نشانه های شكستگی و در رفتگی را نام ببرید
.
85-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای زنبور زدگی    را نام ببرید
.
86-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای عقرب زدگی    را نام ببرید
.
87-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  مار گزیدگی سمی     را نام ببرید
.
88-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  مار گزیدگی غیر سمی     را نام ببرید
.
89-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای   گرمازدگی  را نام ببرید
.
90-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  برق گرفتگی     را نام ببرید
.
91-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  سرمازدگی   را نام ببرید
.
92-اقدامات اولیه و ویژه امدادی برای  شكستگی و در رفتگی   را نام ببرید
.
93-راههای پیشگیری برای زنبور زدگی را نام ببرید
.
94-راههای پیشگیری برای عقرب زدگی را نام ببرید
.
95-راههای پیشگیری برای  مار گزیدگی سمی  را نام ببرید
.
96-راههای پیشگیری برای  مار گزیدگی غیر سمی  را نام ببرید
.
97-راههای پیشگیری برای   گرمازدگی را نام ببرید
.
98-راههای پیشگیری برای   برق گرفتگی  را نام ببرید
.
99-راههای پیشگیری برای  گرمازدگی عضلانی را نام ببرید
.
100-راههای پیشگیری برای  سرمازدگی   را نام ببرید
.
101-راههای پیشگیری برای  شكستگی و در رفتگی  را نام ببرید.


دانش آموز عزیز این سوالات نمونه می باشد و شما باید کل کتاب را دقیقا مطالعه کنید

                     امیدوارم موفق باشید             نظر یادتون نره


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  دوست دارید این وبلاگ به جز درس به چه چیز های دیگری بپردازد؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو